Видео

Клипове от творчески участия

София, 2008 г. Съюз на Българските композитори „Музата 3“,
композитор Симо Лазаров

http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/muzata.flv
http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/muzata_3.flv


София, 24/12/2008 г. „И ние го можем“ – продукция на БНТ

Приказните герои от Театрална къща Мариета и Марионета

http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/bnt.flv
Божествено начало – Симо Лазаров, София 07.09.2008, Младежки театър
http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/2009/02/projectsimo.flv


Балетна музика за двама влюбени, София НДК
композитор Симо Лазаров

http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/baletna_1.flv
http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/baletna_2.flv


http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/baletna_3.flv


http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/baletna_4.flv


http://www.nevistyle.eu/bg/wp-content/uploads/baletna_5.flv